Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Lesznie

skrytka pocztowa 65

ul Średnia 9, 64-100 Leszno

Czynne we wtorki i piątki, od 16 do 19

tel./fax +48 65 529 59 92

e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno
77 1240 1499 1111 0000 1881 9014 

 

 

 

 

 

 

Wystawa Championów
CHAMPION OF CHAMPION`S SHOW
POLAND LESZNO 2015

 Informacje ogólne:1 marca 2015

Adres wystawy
hala Trapez, al. Jana Pawła II, LesznoZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń!

Plan sędziowania


W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane do dnia 10.02.2015 roku. Zgłoszenia spóźnione i bez dołączonego championatu nie zostaną przyjęte.
Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na terenie wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Psy zgłoszone do 31.01.2015r. nie podlegaja wycofaniu po tym terminie.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.n.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata. Ewentualny zwrot opłat za psy które nie zostały przyjęte nastąpi po rozliczeniu wystawy.W Wystawie Championów mogą brać udział psy z tytułami: Champion Młodzieży, Champion, Interchampion.
ZGŁOSZENIA BEZ DOŁĄCZONEGO CHAMPIONATU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

NA WYSTAWIE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE I HONOROWE ORAZ CWC (JAK Z WYSTAWY MIĘDZYNARODOWEJ)

Wszyscy wystawcy otrzymają upominki!Opłaty:


Opłaty wnoszone do 10.02.2015:
Za każdego psa 130PLN (bez katalogu)
Interchampion 100PLN (bez katalogu)
Pies rasy gończy polski 60PLN
Zwycięzcy Best In Show (lokata I) na wystawach międzynarodowych w Polsce w 2014 roku bez opłat.


Opłata od 11.02.2015
o 50 PLN wyższa

Wystawcy zagraniczni wnoszą opłatę 50 EURO za każdego psa.

Reklama w katalogu dla członków ZKwP za całą stronę czarno-białą 100 PLN, 1/2 strony 70 PLN.

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Lesznie
skrytka pocztowa 65
ul Średnia 9, 64-100 Leszno
e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
SWIFT PKO PPLPW PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027Obsada sędziowska:


Psy będą sędziowane w 4 ringach.
Niżej wymienieni sędziowie dokonają losowania numeru ringu w którym będą pracować.

Rafael de Santiago (Puerto Rico)
Roberto Valez Pico (Puerto Rico)
Lisbeth Mach (Szwajcaria)
Iuza Beradze (Czechy)


Na terenie wystawy przed konkurencjami finałowymi odbędzie się pokaz psów rasy Gończy Polski. Udział w pokazie jest bezpłatny. Dla wszystkich uczestników pokazu zostały ufundowane atrakcyjne upominki.


Konkurencje finałowe:

Wybieranych będzie 32 finalistów z dwóch najliczniej reprezentowanych grup wyłonionych zostanie 4 finalistów, z pozostałych grup po 3 finalistów.

Niżej wymienieni sędziowie dokonają losowania grup z których wyłonią finalistów.
Rafael de Santiago (Puerto Rico)
Roberto Valez Pico (Puerto Rico)
Lisbeth Mach (Szwajcaria)
Iuza Beradze (Czechy)
Piotr Król (Polska)
Andrzej Kaźmierski (Polska)

Grand Prix Leszna:
Iuza Beradze (Czechy)

Best in Show ras Polskich:
Piotr Król (Polska)

Best in Show:
Rafael de Santiago (Puerto Rico)
Roberto Valez Pico (Puerto Rico)
Lisbeth Mach (Szwajcaria)
 

 

Galeria zdjęć z poprzednich lat >>>

 

Projekt i wykonanie: Webkreacje.pl      Wszelkie prawa zastrzeżone!