Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Lesznie

skrytka pocztowa 65

ul Średnia 9, 64-100 Leszno

Czynne we wtorki i piątki, od 16 do 19

tel./fax +48 65 529 59 92

e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno
77 1240 1499 1111 0000 1881 9014 

 

 

 

 

 

 

Wystawa Championów - Champion of Champions

 Informacje ogólne:23 lutego 2014

Adres wystawy
hala Trapez, al. Jana Pawła II, LesznoSPIS WYSTAWCÓW

PLAN SĘDZIOWANIA


ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane do dnia 9.02.2014 roku. Zgłoszenia spóźnione i bez dołączonego championatu nie zostaną przyjęte.
Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na terenie wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Psy zgłoszone do 9.02.2014r. nie podlegaja wycofaniu po tym terminie.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.n.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata. Ewentualny zwrot opłat za psy które nie zostały przyjęte nastąpi po rozliczeniu wystawy.W Wystawie Championów mogą brać udział psy z tytułami: Champion Młodzieży, Champion, Interchampion.

ZGŁOSZENIA BEZ DOŁĄCZONEGO CHAMPIONATU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

Na Wystawie Championów będzie wybieranych 32 finalistów. Z dwóch najliczniej reprezentowanych grup na tej wystawie wyłonionych zostanie czterech finalistów z pozostałych grup po trzech.
Finalistów oceniać będzie trzech niezależnych sędziów

NA WYSTAWIE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE l HONOROWE ORAZ DUŻE WIODĄCE CWC


Opłaty:


Opłaty wnoszone do 9.02.2014:
130PLN za każdego psa (bez katalogu).


Opłaty wnoszone od 10.02.2014:
o 50 PLN wyższa (decyduje data wpływu na konto oddziału).

Wystawcy zagraniczni wnoszą opłatę 40 EURO (za każdego psa), od 1.02.2014 i w dniu wystawy: 50 EURO (za każdego psa)

Reklama w katalogu dla członków ZKwP za całą stronę czarno-białą 100 PLN, 1/2 strony 70 PLN.

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Lesznie
skrytka pocztowa 65
ul Średnia 9, 64-100 Leszno
e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
SWIFT PKO PPLPW PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027Obsada sędziowska:


Obsada sędziowska:

Grupa I
Janusz Opara, Petr Rehanek

Grupa II
Jarosław Grunt, Aleksander Skrzyński, Petr Rehanek, Janusz Opara

Grupa III
Dorota Witkowska, Jarosław Grunt

Grupa IV
Andrzej Mania

Grupa V
Krystyna Opara, Zdenka Jilkova

Grupa VI
Petr Rehanek

Grupa VII
Aleksnder Skrzyński

Grupa VIII
Viva Maria Soleckyj Szpunar, Zdenka Jilkova

Grupa IX
Krystyna Opara, Zdenka Jilkova, Viva Maria Soleckyj Szpunar

Grupa X
Dorota Witkowska


Konkurencje finałowe:

Grupa I
Krystyna Opara

Grupa II
Petr Rehanek

Grupa III
Jarosław Grunt

Grupa IV
Aleksander Skrzyński

Grupa V
Viva Maria Soleckyj Szpunar

Grupa VI
Andrzej Mania

Grupa VII
Krystyna Opara

Grupa VIII
Dorota Witkowska

Grupa IX
Zdenka Jilkova

Grupa X
Janusz Opara

Grand Prix Leszna:
Aleksander Skrzyński

Best in Show:
Dorota Witkowska
Zdenka Jilkova
Petr Rehanek 

 

Galeria zdjęć z poprzednich lat >>>

 

Projekt i wykonanie: Webkreacje.pl      Wszelkie prawa zastrzeżone!