Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Lesznie

skrytka pocztowa 65

ul Średnia 9, 64-100 Leszno

Biuro czynne:
wtorek 11:00 do 19:00
czwartek 11:00 do 19:00
piątek 11:00 do 15:00

tel./fax +48 65 529 59 92

e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno
77 1240 1499 1111 0000 1881 9014 

 

 

 

 

 

 

Wystawa Championów
Bosch Champion of Champion's Show
POLAND LESZNO 2017

 Informacje ogólne:26 lutego 2017

Adres wystawy
hala Trapez, al. Jana Pawła II, LesznoZakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń!

Plan sędziowania

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane do dnia 12.02.2017 roku. Zgłoszenia spóźnione i bez dołączonego championatu nie zostaną przyjęte.
Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na terenie wystawy. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Psy zgłoszone do 02.02.2017r. nie podlegaja wycofaniu po tym terminie.

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.n.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata. Ewentualny zwrot opłat za psy które nie zostały przyjęte nastąpi po rozliczeniu wystawy.W Wystawie Championów mogą brać udział psy z tytułami: Champion Młodzieży, Champion, Interchampion.

Zgłoszenie odbywa się przez formularz internetowy www.zkwp.leszno.pl
ZGŁOSZENIA BEZ DOŁĄCZONEGO CHAMPIONATU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

NA WYSTAWIE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE I HONOROWE, w tym CWC (JAK Z WYSTAWY MIĘDZYNARODOWEJ)

Wszyscy wystawcy otrzymają upominki! Przewidywany tort!Opłaty:


Opłaty wnoszone do 12.02.2017:
Za każdego psa 135PLN (bez katalogu)
Rasy Polskie 0PLN (bez katalogu)


Opłata od 13.02.2017
200PLN za każdego psa

Wystawcy zagraniczni wnoszą opłatę 50 EURO za każdego psa.

Reklama w katalogu dla członków ZKwP za całą stronę czarno-białą 100 PLN, 1/2 strony 70 PLN.

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Lesznie
skrytka pocztowa 65
ul Średnia 9, 64-100 Leszno
e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
SWIFT PKO PPLPW PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027Obsada sędziowska:


Psy będą sędziowane w 4 ringach.
Niżej wymienieni sędziowie dokonają losowania numeru ringu w którym będą pracować.

Besho Satoshi Japonia
Janusz Opara Polska
Otakar Vondrous Czechy
Luis Pinto Teixeira Portugalia
Krystyna Opara Polska
Andrzej Kaźmierski Polska
Chan Weng Woh Malezja
Dusan Paunovic Serbia


Konkurencje finałowe:

Wybieranych będzie 32 finalistów z dwóch najliczniej reprezentowanych grup wyłonionych zostanie 4 finalistów, z pozostałych grup po 3 finalistów.

Sędziowie grup:

IGerard Jipping Holandia
IIOtakar Vondrous Czechy
IIIViva Maria Soleckyj Szpunar Polska
IVAndrzej Mania Polska
VBesho Satoshi Japonia
VILeszek Salamon Polska
VIIKrystyna Opara Polska
VIIIAndrzej Kaźmierski Polska
IXDusan Paunovic Serbia
XChan Weng Woh Malezja


Grand Prix Leszna:
Dusan Paunovic (Serbia)

Best in Show ras Polskich:
Chan Weng Woh (Malezja)

Best in Show:
Janusz Opara (Polska)
Luis Pinto Teixeira (Portugalia)
Tatjana Urek (Słowenia)
 

 

Galeria zdjęć z poprzednich lat >>>

 

Projekt i wykonanie: Webkreacje.pl      Wszelkie prawa zastrzeżone!