Informacje dla hodowców dotyczące przeglądu miotu szczeniąt w czasie panującej pandemii!

Kierownicy Grup
2 September 2020
Od 3.05.-14.05.2021 biuro nieczynne-przerwa urlopowa
1 March 2021

Informacje dla hodowców dotyczące przeglądu miotu szczeniąt w czasie panującej pandemii!

W sprawie przeglądu miotu szczeniąt prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem oddziału pod numerem telefonu 880 635 684 oraz kierownikiem danej sekcji.

Zarząd Oddziału do odwołania wprowadza następującą procedurę uznania miotu.

Instrukcja w przypadku przeglądu miotu na odległość: PROSIMY O DOKŁADNE UZUPEŁNIANIE I KOMPLETNE PRZESYŁANIE DOKUMENTÓW NA MAILA!

  1. Hodowca wypełnia:

– wykupioną w oddziale kartę krycia i kartę miotu ( w przypadku braku posiadania w/w dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny z kierownikiem biura tel. 880 635 684)

– dołącza dokument potwierdzający wykonanie znakowania podpisany przez lekarza weterynarii i opatrzony jego pieczęcią (druk do pobrania na stronie Oddziału),

  • wypełnia „Oświadczenie Hodowcy” oraz „Wniosek o wydanie metryk” (do pobrania na stronie Oddziału),
  • dołącza zdjęcia szczeniąt
  • dołącza scany książeczek zdrowia każdego szczeniaka
  • 2. W przypadku krycia psem z zagranicy lub zarejestrowanym w innym oddziale Hodowca dołącza pełną kopię rodowodu z widocznym wpisem o uprawnieniach hodowlanych.
  • 3. Dokumenty przesyła drogą mailową do OKH O/Leszno na adres zkwpleszno@gmail.com
  • 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i opłaceniu kosztów Hodowca przesyła oryginały pocztą do Oddziału a Kierownik biura wysyła metryki pocztą do Hodowcy.

Oddziałowa Komisja Hodowlana przygotowała wzory następujących dokumentów: