Bosch Champion of Champion’s 2020
25 November 2019
Składka członkowska na rok 2020 wynosi 70 zł.Wpłaty można dokonać w siedzibie oddziału lub na konto bankowe: PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
16 January 2020

INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Na przeglądy miotów z kierownikami sekcji prosimy umawiać się z tygodniowym wyprzedzeniem.

Biuro Oddziału ma siedem dni na wystawienie metryk po odbytym przeglądzie miotu.