Körung-niemiecka licencja hodowlana (zgłoszenia)

International Dog Show PRESTIGE 2022R 28-29.05.2022
28 April 2022
Od dnia 04.05 do 13.05.2022 przerwa urlopowa- biuro nieczynne.
28 April 2022

Körung-niemiecka licencja hodowlana (zgłoszenia)

Zapraszamy na niemiecką licencję hodowlaną (Körung) w dniu 28.05.2022r. plac szkoleniowy Przywsie 26, 63-900 Rawicz

Körung ZKwP O/Leszno w dniu 28.05.2022r o godz. 9:00 w Przywsie organizuje niemiecką licencję hodowlaną -KOERUNG

Sędzia: Nancy Herms (DE)
Kierownik licencji: Marek Rybczyński
Pozorant: Grzegorz Sobierajski

Do dnia 14.05.2022 do godziny 16.00 należy zgłosić psa na następujący adres e-mail: zkwpleszno@gmail.com, wpisując w tytule maila „Koerung (+ nazwa psa/suki)” oraz załączając zgłoszenie wraz z potwierdzeniem wpłaty.
PO TYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI NA UDZIAŁ W KOERUNGU.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, bez względu na to, czy będzie uczestniczył w tym wydarzeniu.

Opłata startowa: 300 PLN
Konto do wpłat w PLN:

BANK PEKAO S.A., nr konta: 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
Tytuł przelewu: Koerung  (nazwa psa / suki)

Opłata startowa: 80 EURO
Konto walutowe wyłącznie do wpłat w EURO:
SWIFT: PKO PP LPW
PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027

WESEN TEST dla młodych psów w wieku od 9 do 13 miesięcy

Opłata startowa: 200,00 PL

Opłata startowa w walucie euro 50,00 Euro

konta bankowe do przelewu jak wyżej

Aby prawidłowo wypełnić, druk zgłoszeniowy należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć „x” RUDE(pies) lub HUNDIN(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu: NEUANKOERUNG(nowy Koerung), NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), WIEDERANKOERUNG(Koerung dożywotni) lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).
Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu. Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na adres e-mail zkwpleszno@gmail.com
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
– oryginalny rodowód,
– pierwszy Koerung (przy Koerungu dożywotnim),
– kopie ocen z wystaw,
– kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO), ewentualnie oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
(dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu, można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU, WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGŁOSZENIEM KOERUNGU, NALEŻY W TREŚCI E-MAILA NAPISAĆ WIADOMOŚĆ O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY. OCENA JEST BEZPŁATNA.