Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów – Grand Prix Leszna – ruszyły zapisy

Międzynarodowe Wyścigi Chartów w Lesznie
20 January 2022
Pomoc dla zwierząt z Ukrainy
15 March 2022

Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów – Grand Prix Leszna – ruszyły zapisy

Od dziś na stronie internetowej http://www.coursing24.eu można zgłaszać się do udziału w Międzynarodowych Wyścigach Chartów, które nasz oddział organizuje w dniach 9-10 kwietnia.

Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów:

e-mail organizatora: grandprixleszno@gmail.com

MIEJSCE ZAWODÓW: lotnisko szybowcowe w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno

Sędziowie: Dana Macejova (CZ), Berrit Dyka (DE), Bernd M. Rahms (DE) i Jarosław Grunt (PL) Adela Benedekova (CZ) Milan Oliva (CZ)

Rozpoczęcie zawodów:

godz. 07:00-8.00 Rejestracja psów i kontrola weterynaryjna

godz. 09:00 Zawody

Opłaty:

• pierwszy pies: 150,00zł

• drugi i następny pies tego samego właściciela: 130,00zł

• charty polskie: 70,00zł

  • bieg pokazowy/treningowy przedlicencyjny – nie przewiduje się
  • bieg licencyjny – nie przewiduje się
  • biegi pożegnalne bez udziału w zawodach bez opłat

Dodatkowa możliwość odprawy weterynaryjnej:

8.04.2022 (piątek) w godzinach 17:00-18:00 DLA PSÓW STARTUJĄCYCH W SOBOTĘ (Whippety i charciki włoskie)

9.04.2022 (sobota) w godz. 17:00-18:00 DLA PSÓW STARTUJĄCYCH W NIEDZIELĘ (pozo-stałe rasy)

Opłaty za zgłoszenia wyłącznie przelewem na konto oddziału ZKwP Leszno:

PKO S.A. o/Leszno

77 1240 1499 1111 0000 1881 9014

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu następujących danych – COURSING, rodzaj biegu oraz rasa, imię rodowodowe psa, imię i nazwisko właściciela

Termin ostateczny nadsyłania zgłoszeń na zawody: 27.03.2022 – termin nie będzie przedłużany

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem strony: https://coursing24.eu

Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia limitu zgłoszonych psów.

Komisarz: Dorota Kozanecka, Ania Andrzejczuk

Obsługa techniczna toru: Bartosz Tuz , Artur Wróbel, Maciej Wróbel, Przemysław Jarczyński

Sekretariat : Marek Żółkowski, Agnieszka Żółkowska

Lekarz weterynarii: Gabriela Tuz

Kontrola startu : Monika Filary-Rogacka, Kinga Pońska

Odpowiedzialność:

Ani organizator, ani osoby funkcyjne nie odpowiadają za wypadki psów, ich właścicieli oraz osób funkcyjnych. Zwolnienie od odpowiedzialności obejmuje również przypadki ucieczki psów. Właściciel psa nie odpowiada za to, gdy jego pies w czasie wyścigu na torze lub w czasie coursingu spowoduje zranienie innego psa. W innych przypadkach właściciel w pełni odpowiada za szkody spowodowane przez jego psa.

*****************

ORGANIZER: ZKwP Leszno Branch

MAIL OF ORGANIZER: grandprixleszno@gmail.com

LOCATION OF THE COMPETITION: glider airfield in Leszno, 28 Szybowników St., 64-100 Leszno

JUDGES: Dana Macejova (CZ), Berrit Dyka (DE), Bernd M. Rahms (DE) and Jarosław Grunt (PL)

Start of competition: 07:00-8:00 registration of dogs and veterinary check 09:00

competition Fees: – first dog: 45 EUR

– second and next dog from the same owner: 40 EUR

– Polish greyhounds:20.00 EUR

– pre-license show/training run – no fee

– licensing run – not available –

farewell runs without participation in the competition – free of charge

Additional possibility of veterinary clearance: 8.04.2022 (Friday) from 17:00-18:00 FOR DOGS STARTING SUNDAY (Whippets and IG)

9.04.2022 (Saturday) from 17:00-18:00 FOR DOGS RUNNING SUNDAY (other breeds)

Fees for entries only via bank transfer into the account of the Leszno Branch of ZKwP: PKO S.A. o/Leszno

SWIFT: PKO PP LPW

PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027

Please write the following data in the transfer title – COURSING, type of race and breed, pedigree name of the dog, name and surname of the owner

Deadline for sending applications for the competition: 27.03.2022

– the deadline will not be extended

Applications only via the website: https://coursing24.eu

The organizer reserves the right to set a limit of submitted dogs.

Commissioner: Dorota Kozanecka, Ania Andrzejczuk

Technical Service: Bartosz Tuz, Artur Wróbel, Maciej Wróbel, Przemysław Jarczyński

Secretariat: Marek Żółkowski, Agnieszka Żółkowska

Veterinarian: Gabriela Tuz Start control : Monika Filary-Rogacka, Kinga Pońska

RESPONSIBILITY: Neither the organizer nor the functionaries people shall be liable for accidents to dogs, their owners or functionaries. The exemption from responsibility also includes cases of dogs escaping. The dog owner is not liable if his dog causes injury to another dog during a race on the track or during coursing. In other cases, the owner is fully responsible for damage caused by their dog.