Związek Kynologiczny w Polsce

Oddział w Lesznie

skrytka pocztowa 65

ul Średnia 9, 64-100 Leszno

Czynne we wtorki i piątki, od 16 do 19

tel./fax +48 65 529 59 92

e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno
77 1240 1499 1111 0000 1881 9014 

 

 

 

 

 

 

Krajowa wystawa VIII grupy FCI

 Informacje ogólne:1 czerwca 2014 w Lesznie

Adres wystawy
Park przy CSS ul. Szybowników 28
64-100 Leszno

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2014

Formularz on-line

1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku.
3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną w terminie do 30.04.2014.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 30.04.2014.
6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.


Tytuły:


Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki wszystkich ras, posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!
Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:
- młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
- szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
- młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
- pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
- otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
- użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
- championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
- weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!
O przyznanie CAC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej lub championów należy dołączyć kopię dokumentu uprawniającego (certyfikat użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez ww. dokumentów zostaną umieszczone w klasie otwartej. Po zamknięciu katalogu (30.04.2014) zmiana klasy nie będzie możliwa.

Tytuły
Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:
- certyfikat na Championa Polski - CAC
- Zwycięzca Młodzieży
- Najlepszy Junior w Rasie
- Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
- Zwycięzca Rasy (BOB)
- Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
- Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best In Show - Leszno 2014
Opłaty:


Opłaty wnoszone do 30.04.2014:
za pierwszego psa 90zł
każdy następny pies (bez katalogu) 80zł
klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów 50zł (bez katalogu)

Opłaty wnoszone od 1.05.2014:
140zł za każdego psa


Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Lesznie
skrytka pocztowa 65
ul Średnia 9, 64-100 Leszno
e-mail: zkwpleszno@gmail.com

Numer konta: PKO S.A. o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014
SWIFT PKO PPLPW PL 66 1240 1499 1978 0000 1881 9027Sędziowie:


Grzegorz Weron - Labrador Retriever

Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska - pozostałe rasy

 

 

Galeria zdjęć z poprzednich lat >>>

 

Projekt i wykonanie: Webkreacje.pl      Wszelkie prawa zastrzeżone!