Zarząd Oddziału w Lesznie zaprasza na przegląd hodowlany w dniu 04.09.2021

Komunikat Zarządu Oddziału Leszno
9 July 2021

Zarząd Oddziału w Lesznie zaprasza na przegląd hodowlany w dniu 04.09.2021

Zarząd Oddziału ZKwP w Lesznie zaprasza 04. 09. 2021r. na przegląd hodowlany według nowych zasad.

Plac Metziga 11, 64-100 Leszno, godzina 10.00, sędzia Piotr Król

Dokładny plan godzinowy co do przeglądów poszczególnych ras zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgłoszenia przyjmujemy do 02.09.2021 do godziny 16.00 na adres: przegladhodowlany.leszno@gmail.com

UWAGA! PROSZĘ O PRZESYŁANIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO TYLKO I WYŁĄCZNIE W PLIKU PDF.

NIE PRZESYŁAĆ ZDJĘĆ Z TELEFONU!!

Opłatę w kwocie 580zł za przegląd hodowlany należy wpłacić do dnia 02.09.2021 na konto Oddziału Leszno z dopiskiem „przegląd hodowlany”.

konto oddziału: PKO S.A o/Leszno 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014