KIEROWNICY GRUP

Monika PogorzelskaItel. 792 990 524
Waldemar FranekII, VI, VIItel. 501 645 184
Aleksandra Szydłowska – GregorIII, VIII, Xtel. 607 879 508
Jadwiga SzłapkaIV, Vtel. 531 667 323
Anna Szydłowska IXtel. 607 879 518

Z kierownikami sekcji prosimy kontaktować się tylko w godzinach pracy biura oddziału.

Wtorek – 11.00 – 19.00

Czwartek – 11.00 – 19.00

Piątek – 11.00 – 15.00